Vui lòng tải client để được trải nghiệm tốt hơn!

1. Tải và đặt client

2. Mở client, nhập link battle vào khung [Nhập link chiến báo vào đây] và bấm nút [XEM CHIẾN BÁO]

Xem hướng dẫn tại https://haitac.568play.vn/cam-nang/huong-dan-tai-va-cai-dat-game.html